Key Resources

Key Resources

Den nordiske ledelsesmodellen kjennetegnes av

Key Resources hoder

Faglig inspirasjon

«Et norsk perspektiv på endringsledelse – utvalgte problemstillinger for refleksjon og diskusjon» (Artikkel)
Forfattere Tore Johansen og Thorvald Stoltenberg

«Hvordan velge de rette menneskene til de viktige posisjoner? – personlige erfaringer» (Artikkel)
Forfattere: Thorvald Stoltenberg og Tore Johansen

«Ledelse av endringer – Den norske modellen» (Artikkel)
Forfattere Tore Johansen og Thorvald Stoltenberg

«Ledelse av endringer – Det handler om mennesker» (Artikkel)
Forfattere Tore Johansen og Thorvald Stoltenberg

Det handler om mennesker (Gyldendal Norsk Forlag)
Forfatter: Thorvald Stoltenberg
Les om boken her

Samtaler (H. Aschehoug & Co)
Forfatter: Thorvald Stoltenberg og Jens Stoltenberg
Les om boken her