Key Resources

Key Resources

En «key resource» er en person som i særlig grad innehar holdninger, kompetanse og verdiskapende evner av stor betydning for virksomheten.

Personen spiller en sentral rolle i arbeidet med å omsette strategier til handling og ved å bygge en god bedriftskultur.

En «key resource» finnes i alle lag i organisasjonen, også blant kunder og samarbeidspartnere.

Key Resources hoder

Medarbeidere

Tilgang på unik norsk og internasjonal kompetanse

 

Key Resources Consulting samarbeider med norske og internasjonalt anerkjente kompetansemiljøer og personer.

Vi har tilgang på unik tverrfaglighet, og våre rådgiverteam skreddersys til det enkelte oppdrag.

Ledende partner Tore Johansen

Send e-post