Key Resources

Key Resources

En «key resource» er en person som i særlig grad innehar holdninger, kompetanse og verdiskapende evner av stor betydning for virksomheten.

Personen spiller en sentral rolle i arbeidet med å omsette strategier til handling og ved å bygge en god bedriftskultur.

En «key resource» finnes i alle lag i organisasjonen, også blant kunder og samarbeidspartnere.

Key Resources hoder

Medarbeidere

Ledende partner Tore Johansen

Send e-post

Tore Johansen startet Key Resources Consulting sammen med det internasjonale analyse- og konsulentselskapet SIFO- Group i 1998, og i mange år drev han selskapet sammen med partner Thorvald Stoltenberg.

Johansen har erfaring som direktør for organisasjonsutvikling og fra toppledelse i norske og nordiske selskaper. Som rådgiver arbeider Johansen med endrings- og utviklingsprosesser innenfor områdene strategi, organisasjon og ledelse. Han har spesialisert seg på hvordan virksomheters strategi kommer til gjennomføring ved hjelp av nøkkelpersoner. Johansen er rådgiver for styrer og ledelse ved rekruttering til nøkkelposisjoner.

Tilbake til medarbeidere