Key Resources

Key Resources

En «key resource» er en person som i særlig grad innehar holdninger, kompetanse og verdiskapende evner av stor betydning for virksomheten.

Personen spiller en sentral rolle i arbeidet med å omsette strategier til handling og ved å bygge en god bedriftskultur.

En «key resource» finnes i alle lag i organisasjonen, også blant kunder og samarbeidspartnere.

Key Resources hoder

Tjenester

 Vi arbeider primært innenfor fire områder:

Våre roller som rådgivere er:

Eksempler på foredrag og seminar: