Key Resources

Key Resources

Den nordiske ledelsesmodellen kjennetegnes av

Key Resources hoder

TilnÆrminger

Key Resources Consulting henter inspirasjon fra et mangfold av fagretninger, kompetansemiljøer og enkeltpersoner.

Noen hovedtilnærminger som vi tror kjennetegner vår måte å arbeide på:

Det handler om mennesker

Styrets viktigste oppgave er å ansette den riktige administrerende direktør. Administrerende direktørs viktigste oppgave er å ansette den riktige ledergruppen. Og slik kunne vi fortsatt. I en tid hvor konkurransefortrinn skapes mer og mer gjennom de riktige menneskene, settes det nye krav til ledelse og samarbeid.

Fra ord til handling

Vår viktigste oppgave er å bistå virksomheter med å utvikle og gjennomføre sine strategier. Vi forsøker særlig å skape gjennomføringskraft gjennom organisasjonens «key resources» enten de er ansatte, kunder eller samarbeidspartnere.  

Den nordiske ledelsesmodellen

Vi føler oss hjemme i det som omtales som den nordiske ledelsesmodellen. Noen kjennetegn ved denne modellen finner du i rammen til høyre på denne siden.